dr. Nikola Ivaniš

dr. Nikola Ivaniš

Rođen sam 3. siječnja 1956. u Drenovcima, u Slavoniji, a od 1960. godine živim u Rijeci gdje sam se školovao i gdje sam 2012. godine stekao titulu doktora medicinskih znanosti. 1998. sam stekao zvanje primarius,  a od 1981. do 1993. radio sam u KBC-u Rijeka na ultrazvučnoj dijagnostici Interne klinike. Docent sam profesor na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva u Osijeku.

Sa suprugom Alis suvlasnik sam Poliklinike „Ivaniš“ od 1993. godine.

U hrvatsku gastroenterologiju 1997. prvi sam uveo danas nezaobilaznu dijagnostičku metodu „endoskopski ultrazvuk“. Objavio sam 70-ak stručnih radova, održao niz predavanja na domaćim i međunarodnim liječničkim skupovima, a 21 stručni rad objavljen je u časopisima najviše svjetske razine indeksiranosti i citiranosti.

U hrvatsku politiku uključio sam se kao jedan od osnivača i prvi predsjednik Riječkog demokratskog saveza, kasnije preimenovanog u Primorsko goranski savez.

U tri sam mandata bio saborski zastupnik u Hrvatskom saboru (1995.-2007.) za koje sam vrijeme bio član saborskog Odbora za zdravstvo te potpredsjednik Odbora za vanjske poslove. Biran sam u sve dosadašnje sazive Gradskog vijeća Grada Rijeke, a trenutačno sam zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke.

 
Osnivač sam Društva hrvatsko-srpskog prijateljstva 2013. godine u Rijeci i njegov dosadašnji predsjednik. Kao takav, borac sam za ravnopravnost svih manjiskih zajednica u hrvatskom društvu. Liječnik sam dragovoljac Domovinskog rata od 1991. godine. Demokrat sam lijevo-liberalne orjentacije, proeuropejac i gorljivi antifašist, kozmopolit, zagovornik bratstva i jednakosti među ljudima, lokalpatriot i humanist. Strastveni sam navijač HNK „Rijeka“, a član sam i Uprave „Rijeke“. Počasni sam građanin Grada Kastva, dobitnik Zlatnog grba Grada Rijeke, dobitnik nagrade Svetozar Pribičević Srpskog narodnog vijeća Hrvatske. Oženjen sam suprugom Alis, liječnikom dentalne medicine, s kojom imam kćerku Mariju, docenticu na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, i sina Viktora, kardiologa u Thalasotherapiji Opatija. Imam dvojicu unuka, Vita Paula i Michaela.

dr. Nikola Ivaniš

dr. Nikola Ivaniš

Kontakt

Kvalitetno, ali i pošteno kreirati javne politike usmjerene na dobrobit čitave zajednice posve je nemoguće bez stalnog kontakta s građanima. Stoga vas pozivam da me kontaktirate, iznosite probleme, da predlažete, dajete sugestije.

Email : gradonacelnik@pgs.hr

Tel : 051/335 359